Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ministerstwo Edukacji Narodowej od ubiegłego roku realizuje nową edycję Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

8 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Ponadto chodzi też o: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Przy konstruowaniu programu uwzględniono wnioski płynące z badań  nad zachowaniami problemowymi i ryzykownymi dzieci i młodzieży w obszarach: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zaburzeń zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania oraz aktywności fizycznej.

W podejmowanych działaniach szczególną uwagę poświęcamy  przeciwdziałaniu agresji, przemocy, cyberprzemocy, uzależnieniu od gier komputerowych, bezpieczeństwa uczniów w sieci.

Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - prezentacja

W 2014 roku zostały przyjęte do realizacji  dwa ogólnokrajowe projekty, które prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Pierwszy ogólnopolski projekt obejmuje prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online

Numer 116 111 należy do ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dostępny codziennie od 12:00 do 22:00.

800 100 100 to numer telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów. Jego konsultanci świadczą bezpłatną pomoc telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00.

www.800100100.pl - serwis internetowy dla rodziców, nauczycieli i przedstawicieli podmiotów działających lokalnie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

www.116111.pl  - serwis internetowy dla dzieci i młodzieży.

Serwis jest nieodłącznym elementem systemu pomocy informacyjno-interwencyjnej. Dzieci i młodzież mogą znaleźć w nim m.in. informacje na temat unikania zagrożeń, rozwiązywania problemów, poznać ofertę Telefonu 116 111.

W okresie od 10.11.2014 r. – 30.09.2015 r. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz pomoc online dostępne były przez 313 dni. W tym czasie odebrano 78 885 połączeń  oraz udzielono odpowiedzi na 4 582 wiadomości online. Przeprowadzono łącznie 27 056 telefonicznych i online interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych.

Osoby kontaktujące się telefonicznie i online z Telefonem 116 111 zgłaszały się z problemami: prawidłowego funkcjonowaniu w relacjach rówieśniczych, doświadczania przemocy ze strony rówieśników i dorosłych, seksualności i dojrzewania, zdrowia psychicznego.

W okresie od 10.11.2014 r. – 30.09.2015 r. Infolinia 800100100 i pomoc online – dostępne były przez 224 dni. W tym czasie odebrano 4 434 połączeń. Odpowiedziano na 669 wiadomości online. Przeprowadzono łącznie
1 462 telefonicznych i online interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych.

W okresie od 10.11.2014 r. – 30.09.2015 serwis merytoryczny www.116111.pl miał 236 887 odwiedzin (875 028 odsłon).

Ostatnia aktualizacja: