„Niebieska Linia”

Telefon interwencyjno-informacyjny „Niebieska Linia” to 801-12-00-02

Linia prowadzona jest od listopada 2010 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 801-12-00-02.

Uruchomiony moduł interwencyjny dotyczy sprawców, uprzednio skazanych i oddanych pod dozór kuratora sądowego, którzy w okresie próby ponownie dopuścili się przemocy w rodzinie. W stosunku do nich opracowano zasady współpracy policji i służby kuratorskiej w zakresie szybkiego informowania kuratora sądowego o zaistniałym zdarzeniu i przekazaniu mu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku do sądu o zarządzenie warunkowo zawieszonej wobec sprawcy kary pozbawienia wolności bądź odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Szczegóły dotyczące telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl, www.niebieskalinia.info oraz www.ms.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: