Pomoc ofiarom przestępstw

„Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” tworzona jest o 2009 r. Do tej pory powstało 15 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – po jednym w każdym województwie oraz 57 Ośrodków, Filii i Punktów pomocy na szczeblu powiatowym i gminnym.  Ich zadaniem jest udzielanie osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych porad prawnych i konsultacji psychologicznych, a także prowadzenie bazy instytucji i innych organizacji pozarządowych świadczących specjalistyczną pomoc ofiarom przestępstw. Od początku funkcjonowania do chwili obecnej Ośrodki udzieliły ponad 100 tys. informacji prawnych  oraz porad psychologicznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także interaktywną stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, która docelowo ma stać się portalem z wszelkimi informacjami w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym oraz łatwo dostępną bazą kontaktów z miejscami świadczenia pomocy.

Od 1 stycznia 2012 działa Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Środki z Funduszu, pochodzące między innymi z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Z pomocy tej skorzystało ponad 20 tys. osób.

Ostatnia aktualizacja: