Jesteś tutaj

Bezpłatny podręcznik

Bezpłatne podręczniki

Koszt zakupu podręczników to dla wielu rodzin znaczne obciążenie. Dowodzą tego choćby wyniki raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Warunki życia rodzin w Polsce”. Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników szkolnych deklarowało w nim prawie 14% gospodarstw rodzinnych mających troje lub więcej  dzieci. Według badań CBOS przeprowadzonych na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego średnio 1257 złotych. Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 828 złotych.

Trwa drugi rok reformy podręcznikowej. W minionym roku szkolnym 2014/2015 bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Z kolei w tym roku dostali je nie tylko pierwszoklasiści, ale i uczniowie drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszej klasy gimnazjum.

Czwartoklasistom i uczniom pierwszych klas gimnazjów podręczniki i ćwiczenia kupi szkoła za pieniądze przekazane z MEN. Już w jej pierwszym roku reformy, dzięki darmowym podręcznikom, w kieszeniach rodziców zostało 101 mln zł. W tym roku oszczędności wyniosą ponad 300 mln.

Reforma wprowadzana jest etapami. Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

„Nasz elementarz” – podręcznik dla pierwszoklasistów

Kolejni pierwszoklasiści otrzymali „Nasz elementarz”, bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Dodatkowo szkoły otrzymały dotację celową na zakup lub wydruk dodatkowych pomocy edukacyjnych oraz podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego.

Nie tylko nauczyciele, ale i rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego Generatora Kart Pracy. Generator jest stworzoną przez MEN aplikacją internetową, umożliwiającą nauczycielom składanie własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów. Mogą z niej skorzystać także m.in. rodzice w trakcie nauki czy zabawy z dzieckiem. Generator wyposażony jest również w specjalną czcionkę w formie „pisanki”. Pozwala ona w prosty sposób – za pomocą klawiatury komputera – na liniaturze tworzyć karty pracy do nauki pisania w trzech wersjach: z łączeniami liter, bez łączeń oraz ze strzałkami wskazującymi kierunek pisania.

 „Nasza szkoła” -  darmowy podręcznik dla drugoklasistów

„Nasza szkoła” to tytuł darmowego podręcznika dla uczniów drugich klas szkół podstawowych. W „Naszej szkole” drugoklasiści spotkają się z uczniami klasy 2a, tymi samymi bohaterami podręcznika, których poznali w „Naszym  elementarzu”.

Podręczniki stawiają na rozwijanie kreatywności, ciekawości i postawy badawczej uczniów. Pokazują kierunek poszukiwań i zachęcają do samodzielnych odkryć. Są drogowskazami do budowania dziecięcej wiedzy i umiejętności wokół danej tematyki. Inspirują do działania opartego na poznawaniu otaczającego świata i rozwijają wyobraźnię.

Podręcznik do edukacji matematycznej zakłada odkrywanie przez uczniów matematyki jako bliskiej życiu, interesującej dziedziny aktywności.

W treści podręczników zostały wplecione stałe, powtarzalne akcenty, np. „Zaułek słówek” (poznawanie gramatyki i ortografii języka polskiego poprzez zabawy słowem), „Gazeta Przyjazna” (zachęta do tworzenia klasowych gazetek), „Powtórki przez pagórki” (utrwalenie treści matematycznych), „Przystanek zadanek” (kraina matematycznych łamigłówek i zagadek).

Podręcznik zintegrowany oraz matematyczny łączą wspólne kręgi tematyczne.

Podręczniki będą wieloletnie

„Nasz elementarz”, podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej do klasy I szkoły podstawowej, który trafił do szkół 1 września 2014 r., umożliwia korzystanie z niego przez trzy kolejne roczniki uczniów. Podręczniki finansowane z dotacji celowej w kolejnych latach, również będą służyły co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Adaptacja podręcznika dla uczniów niepełnosprawnych

Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, otrzymają bezpłatne adaptacje podręczników „Nasz elementarz” (klasa I SP) i „Nasza szkoła” (klasa II SP) opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.

Warto dodać, że uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (z wyjątkiem uczniów, którzy dostaną darmowe podręczniki).

W przypadku, gdy do podręcznika wykonane zostaną również materiały w wersji elektronicznej, zostaną one udostępnione uczniom do wykorzystania wraz z zaadaptowanymi podręcznikami. Uczniowie niepełnosprawni otrzymają zatem bezpłatny podręcznik na tych samych zasadach jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Na stronie internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl znajdują się do pobrania adaptacje wszystkich części podręcznika „Nasz elementarz” oraz dwóch pierwszych części podręcznika dla klas drugich „Nasza szkoła”.

Ostatnia aktualizacja: