Jesteś tutaj

Dożywianie dzieci w szkole

Program „Mleko w szkole”

Program „Mleko w szkole” ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program jest realizowany w Polsce od 2004 r., tj. od wejścia Polski
do UE.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczającej do: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z programu korzysta ponad 2,5 mln dzieci uczęszczających do ok. 14 tys. placówek oświatowych. Najliczniejsza grupa beneficjentów programu to ponad 2,3 mln uczniów szkół podstawowych uczęszczających do ok. 12 tys. szkół. Wśród produktów mlecznych spożywanych przez dzieci w ramach programu jest mleko białe (ok. 85% dostaw), mleko smakowe (ok. 14% dostaw), jogurty i sery (ok. 1% dostaw). W skali roku szkolnego polskie dzieci spożywają ok. 50 tys. ton mleka i przetworów mlecznych. Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów UE pod względem ilości mleka
i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko w szkole” i pozyskuje na ten cel wysokie środki z budżetu unijnego, tj. ok. 40 mln zł na rok szkolny (program jest finansowany również ze środków krajowych oraz ze środków Funduszu Promocji Mleka).
Od roku szkolnego 2004/2005 dzieci uczęszczające do placówek oświatowych spożyły ok. 500 tys. ton mleka i przetworów mlecznych.

Program „Owoce i warzywa w szkole”

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce program skierowany jest do ponad 1 600 tys. dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu
w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępniane są 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje różnego rodzaju działania towarzyszące, poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw. Mogą to być np. konkursy, festyny tematyczne z zakresu zdrowego odżywiania, wycieczki do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, warsztaty kulinarne, wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.

Ostatnia aktualizacja: