Jesteś tutaj

Place zabaw w szkole

Dzięki rządowemu programowi Radosna szkoła w latach 2009 – 2014 możliwe było utworzenie placów zabaw oraz miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów w szkołach podstawowych.

W ramach programu „Radosna szkoła” z finansowego wsparcia na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych skorzystało 12 730 szkół w całej Polsce, co stanowi 95% uprawnionych szkół. Z kolorowych i nowoczesnych miejsc zabaw korzysta 1 104 477 uczniów, w tym 31 519 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat. Na ten cel z budżetu państwa w latach 2009 - 2014 wydatkowano łącznie 104 005 948 zł.

Natomiast ze wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizację szkolnych placów zabaw skorzystało 3 463 szkół w całej Polsce, co stanowi 25% uprawnionych szkół. Oznacza to, że z kolorowych i nowoczesnych placów zabaw na terenie całej Polski korzysta 418 047 uczniów, w tym 23 984 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat. Na ten cel z budżetu państwa w latach 2010 - 2014 wydatkowano łącznie 256 184 165 zł.

Program „Radosna szkoła” był realizowany w latach 2009 -2014. Jednym z jego najważniejszych założeń było stworzenie uczniom klas I - III, w szczególności uczniom sześcioletnim i siedmioletnim, bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki (porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej) oraz umożliwienie organizowania w sposób nowoczesny zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej .

Program był skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym szkoły filialne, oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, czyli: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ostatnia aktualizacja: