Jesteś tutaj

Przedszkola

Tańsze i bardziej dostępne przedszkola

Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów - to cele tzw. ustawy przedszkolnej, przyjętej przez Sejm 13 czerwca 2013 r.

Od września 2013 roku obniżone zostały opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Jeśli dziecko przebywa w nim dłużej niż czas ustawowo bezpłatny (ustala go gmina – przy czym musi wynosić minimum 5 godzin), to każda kolejna nie może kosztować więcej niż 1 zł.

Jednocześnie stopniowo będzie zwiększana liczba miejsc w placówkach, tak aby we wrześniu 2017 roku zapewnić je wszystkim dzieciom, których rodzice będą chcieli zapisać je do przedszkola.

Obecnie miejsce w wychowaniu przedszkolnym jest zagwarantowane dla wszystkich 5-latków i tych 6-latków, które nie poszły do szkoły (obejmuje je obowiązek przedszkolny). Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie uzyskało prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku takie prawo otrzymają również 3-latki. W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich tych dzieci zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem do przedszkola dziecka w wieku 3 i 4 lat. Miejsca te będą przygotowane przez gminę w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, mogą być także zapewnione w placówkach prowadzonych przez podmiot niepubliczny, który po konkursie ofert ogłaszanym przez gminę zostanie włączony do sieci przedszkoli na terenie gminy i tym samym wprowadzi niższe (takie jak w przedszkolach gminnych) opłaty dla rodziców.

Aby móc zrealizować te cele samorządy gminne otrzymują od września 2013 roku specjalną dotację z budżetu państwa.

W 2013 r. była to kwota 503 617 tys. zł, w 2014 r. -1 566 998 tys. zł.  W 2015 r. przekazano kwotę 1 573 968 zł. 

Kolejną zmianą w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Jest to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym". Treści  tego obszaru, jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola/szkoły, mogą być realizowane już w roku szkolnym 2014/2015 (od 1 września 2014 r.). Obowiązek nauczania języka obcego nowożytnego został wprowadzony od 1 września 2015 r. w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Nowe zwolnienia podatkowe od 2016 r.

Ustawa, która rozszerza zwolnienia podatkowe związane m.in. z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy pod opieką opiekuna dziennego została 18 sierpnia 2015 r. podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obecnie wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. Dzięki nowelizacji ustawy o ustawy o podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 r. zakres zwolnień zostanie rozszerzony również o przedszkola.

Pracownik będzie mógł także zostać zwolniony z podatku od świadczeń nie pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a otrzymanych z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego (limit zwolnienia został ustalony na 400 zł), a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola (limit wyniesie 200 zł).

Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie  i prowadzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola oraz koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka opieką będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Ostatnia aktualizacja: