Jesteś tutaj

Sześciolatki w szkole

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 6 roku życia. Proces związany z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego rozpoczął się w 2009 r. Zgodnie z przyjętymi wtedy rozwiązaniami, wszystkie sześciolatki miały pójść do klasy I szkoły podstawowej od dnia 1 września 2012 r., natomiast w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Uwzględniając jednak uwagi rodziców i przedstawicieli samorządów - dotyczące głównie przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków - termin obowiązku szkolnego dla sześciolatków został przesunięty z dnia 1 września 2012 r. na dzień 1 września 2014 r.

Dlaczego wiek szkolny został obniżony?

Nadrzędnym celem obniżenia wieku szkolnego jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Za posłaniem sześciolatków do szkół przemawiają następujące argumenty:

1)        O sukcesach edukacyjnych dzieci stanowi długość czasu edukacji szkolnej oraz wiek jej rozpoczynania. Dziecko, którego rozwój jest pobudzany przez wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole, rozwija się szybciej niż dziecko w tym samym wieku, które później idzie do szkoły.

2)        Dzieci, które idą wcześniej do szkoły, zyskują wcześniejszy dostęp do lepszej niż w przedszkolu infrastruktury naukowej, sportowej i informatycznej.

3)        Posłanie 6-latka do szkoły nie oznacza zabierania mu dzieciństwa. Dzieci w klasie I uczą się przez zabawę W salach lekcyjnych jest część edukacyjna i rekreacyjna, z kącikiem zabaw.

4)        Spośród 202 państw na świecie, 134 państwa wysyłają 6-latki do szkół. Sześciolatki (lub młodsze dzieci) idą do klasy I w 22 krajach Unii Europejskiej. Jest tak np. w Austrii, Belgii, Niemczech, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, Słowenii, na Węgrzech oraz we Włoszech. Na Cyprze, w Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii do szkół trafiają już pięciolatki. Polska nie jest więc odosobniona w kwestii obniżania wieku szkolnego dzieci.

5)        Wcześniejsza edukacja sprzyja wyrównaniu szans edukacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci ze środowisk, w których rodzice nie mają możliwości wsparcia i odpowiedniego stymulowania rozwoju dzieci. Rozpoczęcie edukacji w wieku 6 lat to szansa na szybsze zdiagnozowanie i skorygowanie ewentualnych deficytów u dziecka, a także na wcześniejsze rozpoznanie szczególnych uzdolnień.

Działania wspierające najmłodszych uczniów

Z obniżeniem wieku rozpoczynania edukacji szkolnej w ciągu ostatnich sześciu lat związanych było wiele działań wspierających. Indywidualizacja procesu kształcenia i związana z tym zmiana metod nauczania, także nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań oraz modernizacja bazy szkolnej to jedne z najważniejszych działań, które wpłynęły na podniesienie jakości kształcenia i przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. Na stworzenie właściwych warunków dla małych dzieci w szkołach rząd przeznaczył od 2009 r. prawie 5 mld zł.

Więcej informacji na temat edukacji szkolnej sześciolatków znajdziesz na stronie: www.6latki.men.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: