Jesteś tutaj

Finansowe wsparcie budownictwa dla najuboższych

Mieszkania socjalne i komunalne

Na gminy został nałożony obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Czyli zarówno zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych.

Przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali socjalnych i komunalnych, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach.