Jesteś tutaj

Społeczne budownictwo czynszowe

Społeczne budownictwo czynszowe - mieszkanie na wynajem o umiarkowanym czynszu

Jeśli nie stać Cię na kupno własnego mieszkania, ale osiągany przez Ciebie dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, możesz wynająć mieszkanie o umiarkowanym czynszu (limit wysokości czynszu określony przez ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne. Możesz wynająć takie mieszkanie na preferencyjnych warunkach (niższy niż rynkowy czynsz i określona długość umowy najmu) jeśli:

  • miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego nie przekraczają ustawowo określonego maksimum (limity różne dla poszczególnych województw),
  • nie masz tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (dotyczy to także osób zgłoszonych z Tobą do wspólnego zamieszkania),
  • towarzystwo budownictwa społecznego może także uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty przez Ciebie jako przyszłego najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, ale ta partycypacja nie może być większa niż 25 proc. wartości mieszkania,
  • umowa najmu może również przewidywać obowiązek wpłacenia przez Ciebie jako najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu,
  • jeśli masz dzieci to skorzystasz z pierwszeństwa w najmie: co najmniej 50 proc. wynajmujących lokale nowoutworzone z pomocą nowego rządowego programu muszą stanowić osoby wychowujące dzieci.

Czynsz w społecznych zasobach czynszowych (wybudowanych w ramach nowego rządowego programu) za 1 m kw. nie może przekroczyć w skali roku 5 proc. średnich kosztów budowy 1 m kw. lokalu mieszkalnego na danym terenie. Odpowiedni wskaźnik oblicza na podstawie danych od przedsiębiorców Główny Urząd Statystyczny i podaje w formie komunikatu. Przykładowo w Warszawie maksymalny czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wyniesie około 1300 zł, w Katowicach 900 zł, w Gdańsku 1000 zł, a w Łodzi około 900 zł, czyli średnio o 40 proc. mniej niż w przypadku rynkowych stawek najmu. W sprawie możliwości wynajęcia lokalu na preferencyjnych warunkach skontaktuj się z towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi, oraz wkrótce z gminnymi spółkami (między innymi zarządzającymi zasobem mieszkaniowym) działającymi na terenie Twojego miejsca zamieszkania.

Ważne: towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i gminne spółki zarządzające zasobem mieszkaniowym mogą oferować wynajem lokali mieszkalnych także na innych warunkach (na przykład jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają ustawowe maksimum). Skontaktuj się z wybranym podmiotem i zapytaj o konkretne warunki najmu.