Jesteś tutaj

Społeczne budownictwo czynszowe

Jakie warunki trzeba spełnić?

Możesz wynająć takie mieszkanie na preferencyjnych warunkach (niższy niż rynkowy czynsz i określona długość umowy najmu) jeśli:

  • miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego nie przekraczają ustawowo określonego maksimum (limity różne dla poszczególnychwojewództw),
  • nie masz tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (dotyczy to także osób zgłoszonych z Tobą do wspólnego zamieszkania).

Towarzystwo budownictwa społecznego może także uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty przez Ciebie jako przyszłego najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, ale ta
partycypacja nie może być większa niż 25 proc. wartości mieszkania. Umowa najmu może również przewidywać obowiązek wpłacenia przez Ciebie jako najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, jeśli masz dzieci to skorzystasz z pierwszeństwa w najmie: co najmniej 50 proc. wynajmujących lokale nowoutworzone z pomocą nowego rządowego programu muszą stanowić osoby wychowujące dzieci.

Jaka jest wysokość czynszu w zasobach mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego?

Czynsz w społecznych zasobach czynszowych (wybudowanych w ramach nowego rządowego programu) za 1 m kw. nie może przekroczyć w skali roku 5 proc. średnich kosztów budowy 1 m kw. lokalu mieszkalnego na danym terenie. Odpowiedni wskaźnik oblicza na podstawie danych od przedsiębiorców Główny Urząd Statystyczny i podaje w formie komunikatu. W Warszawie na przykład maksymalny czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wyniesie około 1300 zł, w Katowicach 900 zł, w Gdańsku 1000 zł, a w Łodzi około 900 zł, czyli średnio o 40 proc. mniej niż w przypadku rynkowych stawek najmu.

Gdzie należy się zgłosić?

W sprawie możliwości wynajęcia lokalu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego osoba zainteresowana powinna skontaktować się z towarzystwami działającymi na terenie jej miejsca zamieszkania.