Jesteś tutaj

Zielona energia w domu

PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji do produkcji ciepła i prądu

Program umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i montaż małych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła w jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Do wyboru jest kilka rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, a także układy mikrokogeneracyjne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył na cały program 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek lub kredytów do 2020 r.

Z programu PROSUMENT osoby fizyczne mogą skorzystać za pośrednictwem banków, składając wniosek o udzielenie kredytu łącznie z dotacją lub starając się o pożyczkę razem z dotacją w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podpisał umowę z NFOŚiGW. Dofinansowanie inwestycji udzielane jest także za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wniosek do NFOŚiGW.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania  (15% lub 30 % po 2016 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Zobacz jak ubiegać się o dofinansowanie

Pytania, dotyczące programu PROSUMENT, prosimy kierować na adres: prosument [małpa] nfosigw.gov.pl