Jesteś tutaj

Rządowy program "Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego"

Jak długo będzie trwał ten program?

Program będzie trwał 3 lata (od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.).

Ile par będzie mogło skorzystać z programu?

Szacuje się, że programem zostanie objętych ok. 15 000 par.

Ile zabiegów in vitro będzie mogło zostać sfinansowanych?

Każda para, która zostanie objęta programem, będzie miała prawo trzykrotnie skorzystać ze zindywidualizowanej, dobranej ze względu na stan zdrowia, procedury wspomaganego rozrodu. Po zakwalifikowaniu pary do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego procedury są finansowane w ramach programu (maksymalnie 3 razy).
Para może zostać zakwalifikowana do Programu wyłącznie przez lekarzy z ośrodków będących jego realizatorami.

Kto będzie mógł liczyć na leczenie w ramach programu? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby móc wziąć udział w programie?

Z Programu będą mogły skorzystać pary, u których stwierdzono (i potwierdzono dokumentacją medyczną) bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, a zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu. W dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie może mieć ukończonego 40 roku życia.

Wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:

a) czynnik jajowodowy:

-        u pacjentek z trwałym uszkodzeniem jajowodów,

-        u pacjentek zdyskwalifikowanych z powodu braku szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,

-        u pacjentek z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej;

b) czynnik jajnikowy niepłodności: brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania;

c) endometrioza:

-        I, II stopień, tak jak w lit. d,

-        III, IV stopień, tak jak w lit. a;

d) niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):

-        u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,

-        u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy;

e) czynnik męski:

-        w przypadku stwierdzenia gęstości plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,

-        w przypadku stwierdzenia gęstości plemników 3 - 15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące.

W ramach Programu będą mogli leczyć się także pacjenci, u których, w wyniku leczenia lub z innych powodów, może dojść do utraty płodności w przyszłości (tzw. pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych). 

Jaki jest limit wieku dla osób chcących skorzystać z programu?

Dla kobiet jest to 40 lat. Żeby zakwalifikować się do programu, w dniu zgłoszenia (tzn. w dniu pierwszej wizyty u realizatora programu, począwszy od 1 lipca 2013 r. ) kobieta nie może mieć ukończonego czterdziestego roku życia.  Oznacza to, że zgłoszenie do programu musi nastąpić przed 40 rocznicą urodzin kobiety.  Program nie określa granicy wiekowej dla mężczyzn.

Jakie są względy medyczne uniemożliwiające zakwalifikowanie pary do leczenia w ramach programu?

1)      brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów;

2)      potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: (hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonantymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL);

3)      nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;

4)      nawracające utraty ciąż w tym samym związku;

5)      wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające kobiecie donoszenie ciąży;

6)      brak macicy,

Ponadto z programu nie będą mogły skorzystać kobiety, które w dniu zgłoszenia do programu miałyby ukończony 40 rok życia. 

Na jakie wsparcie finansowe państwa można będzie liczyć w ramach programu?

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego składa się z części klinicznej oraz części biotechnologicznej. Program finansuje całą część biotechnologiczną oraz badania laboratoryjne i dodatkowe w części klinicznej. W ramach programu nie są finansowane leki stosowane w celu stymulacji jajeczkowania. Jeżeli para która zdecydowała się na udział w Programie, została do niego zakwalifikowana, ponosi koszty tych leków.

Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?

Tak. Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny. Program nie określa statusu prawnego pary.

Skąd liczba 15 tys. par, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie?

Takie są szacunki ekspertów medycznych, specjalizujących się w leczeniu niepłodności w Polsce, oparte na ich doświadczeniu i danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Gdzie znajdę listę ośrodków, które będą realizować program?

Lista ośrodków realizujących Program znajduje się na stronie internetowej www.invitro.gov.pl w zakładce Realizatorzy Programu.

Jak w praktyce będzie wyglądało procedura dofinansowania? Gdzie mogę się zwrócić? Czy powinienem wypełnić jakieś specjalne wnioski?

Para, która chce skorzystać z Programu, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków realizujących Program. Na podstawie dokumentacji medycznej, przedstawianej przez pary, lekarze weryfikują, czy są spełnione kryteria włączenia do programu. Jeśli decyzja jest pozytywna, para zostaje objęta programem. Pary są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażenia pisemnej akceptacji regulaminu udziału w programie. Dokumenty te są podpisywane w siedzibie ośrodka - realizatora Programu, do którego zgłosiła się para.

Kto i w jaki sposób będzie decydował o tym, które pary otrzymają dofinansowanie?

Decyzja o kwalifikacji pary do programu jest równoznaczna z dofinansowaniem leczenia. Decyzję o włączeniu (lub niewłączeniu) pary do programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków, będących realizatorami programu, na podstawie kryteriów określonych w treści programu. O kolejności kwalifikacji i kolejności uzyskania świadczeń będzie decydowała data zgłoszenia się pary do realizatora.

W jaki sposób będzie sprawowany nadzór nad programem?

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister zdrowia, który ma prawo przeprowadzić kontrolę w siedzibie realizatora. Raz na miesiąc realizatorzy Programu przekazują sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykonania Programu. Na tej podstawie Rada Programu będzie opracowywała i przedstawiała ministrowi coroczne raporty. Prowadzony jest również rejestr medycznie wspomaganej prokreacji.

Co powinna zrobić para zakwalifikowana do leczenia w klinice, która od 1 lipca nie będzie realizowała Programu?

Zgodnie z umową, którą podpisał każdy realizator, może on zakwalifikować do leczenia taką liczbę par, aby każda z nich mogła skorzystać ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu w czasie realizacji Programu przez dany ośrodek i w ramach przyznanych mu środków finansowych. Klinika nie może zakwalifikować więcej par, niż przewidują to warunki umowy. W związku z tym każdy cykl medycznie wspomaganej prokreacji rozpoczęty u pary w ramach Programu zostanie zakończony u dotychczasowego realizatora.

Pary, które zakwalifikowały się do Programu, mogą trzykrotnie skorzystać ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu. Jeśli para wykonała jedną lub dwie procedury w ośrodku, który nie będzie od 1 lipca br. realizatorem Programu, może zdecydować się na kontynuację leczenia w jednej z klinik realizujących Program po tym terminie.  Podobnie w przypadku par, która będą w trakcie realizacji procedury – po jej zakończeniu będą mogły wybrać inny ośrodek. Wybór nowego ośrodka (realizatora Programu) zawsze należy do  pary.

Aby zapewnić sprawny przebieg procesu przenoszenia się pacjentów do wybranych przez nich  klinik, Ministerstwo Zdrowia będzie współpracowało z ośrodkami, które nie będą realizowały Programu po 30 czerwca 2014 r. 

W jaki sposób pary, które zostały zakwalifikowane do Programu w pierwszym roku jego trwania, mogą  przenieść się do nowo wybranych klinik?

Będzie się to odbywało na tych samych zasadach, na jakich dotychczas pary mogły zmienić placówkę, w której chcą się leczyć. Realizatora można zmienić po zakończeniu cyklu medycznie wspomaganej prokreacji (nie jest do tego wymagana zgoda lekarza). Żeby zmienić realizatora po zakończeniu cyklu, a przed rozpoczęciem następnego, para pisemnie informuje o tym realizatora, u którego dotychczas się leczyła. Realizator ma obowiązek niezwłocznie przekazać taki wniosek do ministra zdrowia, który zatwierdza przeniesienie. Przypominamy, że w trakcie uczestnictwa w Programie para może tylko raz zmienić realizatora. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy para została zarejestrowana lub zakwalifikowana do Programu, ale nie rozpoczęła cyklu medycznie wspomaganej prokreacji, jak i sytuacji, gdy zakończyła cykl.

Z kim mogę się kontaktować w razie dodatkowych pytań dotyczących programu?

Na pytania dotyczące programu odpowiada Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia (e-mail: dep-md [małpa] mz.gov.pl).