Jesteś tutaj

Karmienie piersią

Karmienie piersią jest jedynym sposobem żywienia noworodków i niemowląt, który zapewnia im właściwy rozwój i optymalny stan zdrowia. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

Karmienie piersią odgrywa również ważną rolę w profilaktyce zdrowotnej, zapewniając dziecku ochronę immunologiczną. Zmniejsza ryzyko atopowego zapalenia skóry i zachorowania na astmę. Dzieci karmione piersią rzadziej chorują na cukrzycę i mają większe szanse na zachowanie prawidłowej wagi ciała, także w późniejszych latach.
Żaden preparat zastępczy nie ma tak dobrego wpływu na rozwój dziecka, jak pokarm kobiecy, który jest najlepiej dopasowany do specyficznych potrzeb dziecka.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka. Później dieta dziecka powinna być stopniowo rozszerzana, ale pokarm matki nadal powinien stanowić jej ważny składnik.

Karmienie piersią jest naturalne, zdrowe, wygodne i ekologiczne. Nie tylko zapewnia optymalny rozwój dziecku, lecz także buduje i wzmacnia pozytywną więź między nim a matką. W przeciwieństwie do karmienia mlekiem sztucznym (modyfikowanym) nie skutkuje dodatkowymi wydatkami.

Część matek małych dzieci rezygnuje z karmienia piersią z powodów pozamedycznych. Tymczasem noworodki i niemowlęta nie powinny być karmione sztucznym pokarmem, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Karmienie mlekiem modyfikowanym jest dobrym rozwiązaniem jedynie wtedy, gdy noworodkowi lub niemowlęciu nie można podać mleka matki. Karmienie mlekiem modyfikowanym może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób u niemowląt (szczególnie dotyczy to chorób układu pokarmowego i zapalenia ucha). Jest też zdecydowanie bardziej kosztowne, wymaga zakupu nie tylko samego mleka modyfikowanego, lecz także akcesoriów do sztucznego żywienia (butelek i smoczków).

Jeśli matka nie może karmić dziecka piersią, powinna skonsultować się z lekarzem pediatrą, aby właściwie dobrać mleko modyfikowane do potrzeb dziecka. Lekarze powinni szanować wybór kobiet, które rezygnują z karmienia piersią ze względów innych niż medyczne, informując je jednocześnie o ryzyku zdrowotnym związanym ze sztucznym karmieniem oraz upewniając się, że matki są świadome konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych takiego wyboru.