Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej to placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W ramach warsztatów stosowane są różne techniki terapii zajęciowej, dzięki którym osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności, zaradności osobistej, a także konkretnych umiejętności zawodowych.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

Ostatnia aktualizacja: