Jesteś tutaj

Znieczulenie porodu

Znieczulenie porodu wykonane ze wskazań lekarskich jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 1 lipca 2015 r. została  podwyższona o około 400 zł wycena porodu zakończonego drogami natury, w którym zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe. Wszystkie szpitale, które udzielają świadczeń na  oddziałach o profilu położnictwo i ginekologia  w ramach kontraktu z NFZ, są zobowiązane do zapewnienia stałej obecności lekarza, mającego uprawnienia m.in. do wykonywania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Znieczulenia, tak samo jak porody, są świadczeniami nielimitowanymi. Pobieranie dodatkowej opłaty za znieczulenie porodu jest niezgodne z prawem.

Lekarz lub położna, którzy sprawują opiekę medyczną nad rodzącą kobietą, powinni przedstawić jej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych sposobach łagodzenia bólu porodowego, by móc wspólnie wybrać najwłaściwszą metodę. W czasie porodu terapia przeciwbólowa może być modyfikowana odpowiednio do sytuacji zdrowotnej i potrzeb rodzącej kobiety.