Maluch na uczelni

Więcej klubików dziecięcych, dziennych opiekunów oraz żłobków przy uczelniach – to główny cel programu „Maluch na uczelni”. W jego ramach szkoły wyższe mogą starać się o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi lub na prowadzenie tych już istniejących.

W Programie MALUCH 2015 po raz pierwszy dodano moduł czwarty, służący dofinansowaniu żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnienie dziennych opiekunów na uczelniach. To wsparcie w opiece nad dziećmi dla studentów i pracowników uczelni wyższych.   

Na 43 uczelniach (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce powstanie ponad 1,4 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostanie dofinansowanych. Na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało w tegorocznej edycji ponad 9,2 mln zł. Dzięki nowym żłobkom młodzi ludzie nie będą musieli już wybierać: „nauka czy dziecko?”. 

Program „Maluch na uczelni” to również kampania informacyjna skierowana do środowiska uczelnianego, mająca na celu otwarcie się szkół wyższych na potrzeby młodych, studiujących rodziców. Szeroko promowane ma być podejście study life balance czyli zachęcanie władz uczelni do tworzenia warunków przyjaznych nie tylko studentom z dziećmi, ale także pracownikom naukowym będących rodzicami. Kampania ma też na celu kształcenie w studentach postaw przyjaznych rodzinie, które w przyszłości przełożyć się mają pozytywnie na ich stosunek do pracowników posiadających dzieci.

O tym jak uczelnia może być przyjazna rodzicom dowiedzą się Państwo z się z Podręcznika dobrych praktyk.

Ostatnia aktualizacja: