Jesteś tutaj

Dzienne domy opieki

W tym roku dofinansowanie w ramach  programu wieloletniego „‪Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 (Program „Senior-WIGOR”) otrzymało 98 samorządów z całej Polski. W województwie śląskim powstanie 14 placówek, w wielkopolskim 11, w podkarpackim i w mazowieckim po 10, w małopolskim 8, w  dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i warmińsko-mazurskim po 6, w lubelskim i w zachodniopomorskim 5, w świętokrzyskim 4, w kujawsko-pomorskim i lubuskim oraz podlaskim po 2, a w opolskim 1. W sumie samorządy otrzymały na ten cel ponad 20,7 mln zł.

Program ‪Senior-WIGOR został przyjęty uchwałą przez rząd w dniu 17 marca 2015 r. Do 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów pobytu. 

Program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennych domach „Senior-WIGOR” można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Znaleźć można w nich pomieszczeniach m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony jest także ciepły posiłek.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł. Dotacja na wyposażenie domu nie może przekroczyć 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym (do wysokości 200 zł miesięcznie).
 
Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi lub zlecane im do wykonania przez samorządy.

Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element operacyjny dokumentu pt. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. 

Więcej o polityce senioralnej przeczytać można na stronie www.senior.gov.pl  

Ostatnia aktualizacja: