Jesteś tutaj

Program "Solidarność pokoleń"

Program skierowany jest zarówno do osób powyżej 50 roku życia, jak i przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz osób, które dopiero za kilka lub kilkanaście lat będą wchodzić w wiek przedemerytalny. 

Jednym z głównych celów programu jest podnoszenie kwalifikacji osób 50+ poprzez poprawę jakości oferty edukacyjnej, promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz zachęcanie pracodawców do wspierania pracowników 50+ w rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji. Nie mniej ważne jest budowanie przyjaznego środowiska pracy dla pracowników 50+, promowanie aktywności zawodowej, wspieranie aktywnego starzenia się i aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym.  

Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zatrudnienie osób w wieku 55-64 lata wzrosło z 31,6 proc. w 2008 r. do 38,7 proc. w 2012 r. Stopa bezrobocia w tej grupie osób w tym okresie była o 2,8 pkt. proc. niższa niż stopa bezrobocia osób w wieku 15-64 lata, która w 2012 r. wyniosła 7,4 proc.

Ostatnia aktualizacja: