Becikowe

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.

Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto.  W przypadku gdy dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r.,  jednorazową zapomogę przyznaje się bez kryterium dochodowego.

Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego. Warunkiem jego otrzymania jest  pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Bliższe informacje na temat wymaganych do uzyskania becikowego dokumentów możesz uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której mieszkasz.

Świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania (podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ostatnia aktualizacja: