Podstawowy urlop macierzyński

Podstawowy urlop macierzyński – 20 tygodni

14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie zarezerwowanych jest dla matki dziecka. Jeżeli po tym czasie zdecyduje się na powrót do pracy, pozostałe 6 tygodni urlopu wykorzystuje ojciec dziecka. Matka, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.